Tájékoztató az eljárás eredményéről PDF Nyomtatás E-mail
2009. szeptember 22. kedd, 05:51

 

Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma:

2009 / 94

Ajánlatkérő:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Nyertes ajánlattevő:

HINTERLAND Mérnöki Iroda Kft.

Teljesítés helye:

Magyarország, Pest megye, Érd, megyei jogú város, Tárnok, Diósd község

Beszerzés tárgya:

Szolgáltatás

Eljárás fajtája:

Nyílt

Hirdetmény típusa:

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ

CPV kód:

71322000-1, KA05-4;71322200-3, KA05-4

Közzététel dátuma:

2009/08/12/

Iktatószám:

15516/2009

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

 

Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

 

Rövid tartalom:

Vállalkozási szerződés az Érd és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció teljes körű szennyvíz-csatornázásának megvalósításával kapcsolatos kiviteli és ajánlati műszaki tervezési feladatok elvégzése

Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

 

2 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

tájékoztató

az eljárás eredményéről

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Postai cím: Alsó u. 1.

Város/Község: Érd

Postai irányítószám: 2030

Ország: Magyarország

Címzett: T. Mészáros András, elnök

Telefon: +06-23/521-347

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Fax: +06-23/521-346

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közjogi szervezet

Regionális/helyi szintű x

Egyéb

I. 3.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés „Vállalkozási szerződés az Érd és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció teljes körű szennyvíz-csatornázásának megvalósításával kapcsolatos kiviteli és ajánlati műszaki tervezési feladatok elvégzésére"

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás x

Szolgáltatási kategória száma 12

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

A teljesítés helye Magyarország, Pest megye, Érd, megyei jogú város, Tárnok, Diósd község

NUTS-kód HU102

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)

Keretmegállapodás megkötése

Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések

II.1.4)

A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége I. Érd és térsége (Érd, Tárnok, Diósd, települések) szennyvíztisztításának és szennyvízelvezetésének projektje keretében a FIDIC "Piros könyve" szerinti szerződési feltételek alapján megépülő szennyvízhálózat kiviteli szintű tenderterveinek elkészítése, beleértve a közműkiváltások, valamint a szennyvízhálózat kivitelezése során szükséges csapadékvíz-elvezetés terveit, az alábbiak szerint:
— Kiviteli terv szintű, részletes talajmechanikai feltárás és szakvélemény készítése,
— Az építési közbeszerzési dokumentációk közbeszerzési műszaki leírásának (műszaki előírások, tételes mennyiség kimutatások, műszaki leírás és tervek) elkészítése a 162/2004 kormányrendelet és a FIDIC "Piros Könyve" előírásainak megfelelően,
— A tételes mennyiségi kiírás alapján egységes szerkezetű, részletes, árazott és árazatlan költségvetési kiírás készítése.
A szennyvízelvezetési hálózat mennyiségi adatai (a gerinc vezeték hossza) az elvi engedély adatai szerint:
Település:
Érd: 256 074 Csatorna /fm/, 54 Átemelő /db/.
Tárnok: 20 269 Csatorna /fm/, 4 Átemelő /db/.
Diósd: 35 153 Csatorna /fm/, 12 Átemelő /db/.
II. Érd és térsége (Érd, Tárnok, Diósd, települések) szennyvíztisztításának és szennyvízelvezetésének projektje keretében a FIDIC "Sárga könyve" szerinti szerződési feltételek alapján megépülő érdi szennyvíztisztító telep közbeszerzési műszaki leírásának (megrendelő követelményei, tendertervek), valamint költségbecslésének elkészítése az alábbiak szerint:
— Kiviteli terv szintű, részletes talajmechanikai feltárás és szakvélemény készítése,
— Az építési közbeszerzési dokumentációk közbeszerzési műszaki leírásának (műszaki előírások, tételes mennyiségkimutatások, műszaki leírás és tervek) elkészítése a 162/2004 kormányrendelet és a FIDIC "Piros Könyve" előírásainak megfelelően. A tervezést lakásonkénti felméréssel és tervezéssel kell megoldani, a helyi viszonyokra optimalizáltan,
— Részletes organizációs ütemterv és kapcsolótó szervizút terv készítése,
— A tételes mennyiségi kiírás alapján egységes szerkezetű, részletes, árazott és árazatlan költségvetési kiírás készítése.
A szennyvízelvezetési hálózat mennyiségi adatai (a gerinc vezeték hossza) az elvi engedély adatai szerint:
Település:Érd: 241 212 Csatorna/fm/ 53 Átemelő/db/, Tárnok: 24 265 Csatorna/fm/ 5 Átemelő/db/, Diósd: 31 553 Csatorna /fm/ 12 Átemelő/db/.
III. Érd és térsége (Érd, Tárnok, Diósd, települések) szennyvíztisztításának és szennyvízelvezetésének projektje keretében a FIDIC szerinti "Sárga könyve" szerződési feltételei alapján megépülő szennyvíztisztító telep közbeszerzési műszaki leírásának (megrendelő követelményei, tendertervek), valamint költségbecslésének elkészítése az alábbiak szerint:A szennyvíztisztító telep tekintetében:
— 15 000 m3/d, névleges kapacitású,
— Eleveniszapos biológiai szennyvíztelep,
— Iszapstabilizációval,
— Iszap víztelenítéssel,
— A szennyvíziszap energetikai célú hasznosításával.
A tervezés során figyelembe veendő követelmények.
— A szennyvíztelep tisztítási teljesítményének meg kell felelnie a hatósági előírásoknak,
— A meglevő teleprész hasznosítható egységeinek beintegrálása a szennyvíztisztítási rendszerbe követelmény,
— Kiemelt szempont az energiahatékonyság és a tisztítási hatásfok biztosítása,
— Komplett folyamatirányítási rendszer, ami magában foglalja a három település átemelő rendszereit, a csapadékvizek átmeneti betárolásával, azok lefolyásának késleltetésével.
IV. Részletes kivitelezési ütemezés valamint organizációs és kapcsolódó szervizút terv készítése a projekt egészére.
V.A projekt megvalósítása során a tervezői művezetés biztosítása:
— Tervezői művezetés, a vállalkozói számlák tervezői ellenjegyzése.

II.1.5)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

71322000-1, KA05-4

 

 

További tárgyak:

71322200-3, KA05-4

 

 

         

II.2) A szerződés(ek) értéke

II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)

Érték 558.800.000

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

,

II.2.2.)

Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt x

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Egyszerűsített eljárás

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Egyszerűsített eljárás

Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV. 1.1.3.)

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben):

IV. 1.1.4.) A hirdetmény fajtája

Ajánlati/részvételi felhívás x

Időszakos előzetes összesített tájékoztató

Előminősítési hirdetmény

IV.2) bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat x

a következő részszempontok alapján

Szempont

Súlyszám

Nettó ajánlati ár (Ft)

5

Szakmai ajánlat az alábbi alszempontok alapján. Ezen belül (2.1,2.2,2.3,)

5

2.1 A tervezési folyamat leírása, ütemezése, megvalósíthatósága és realitása

1

2.2 A szennyvíztisztító telep műszaki megoldásaira vonatkozó javaslat

2

2.3 A kidolgozandó kivitelezési organizációs tervre vonatkozó javaslat részletezettsége, megfelelősége (felvezető utak, csapadékvíz levezetés, kivitelezési ütemezése)

2

IV.2.2)

Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) KEOP-1.2.0/2F-2009-001/Tendertervek

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató

VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a HL-ben:

Ajánlati/részvételi felhívás x

VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)

A hirdetmény száma a HL-ben: KÉ 6685/2009

Egyéb korábbi közzététel x

A hirdetmény száma a HL-ben: KÉ 8822/2009

 

V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 1

Megnevezése „Vállalkozási szerződés az Érd és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció teljes körű szennyvíz-csatornázásának megvalósításával kapcsolatos kiviteli és ajánlati műszaki tervezési feladatok elvégzésére"

V.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/07/27 (év/hó/nap)

V.2) A benyújtott ajánlatok száma : 1

V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: HINTERLAND Mérnöki Iroda Kft.

Postai cím: Kövirózsa u. 5

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1163

Ország: Magyarország

Telefon: 36 1 401 6000

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Fax:

Internetcím (URL): www.hinterland.hu

V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték 550.000.000

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

,

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték 558.800.000

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

,

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /

legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

,

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát

VAGY a hónapok számát

V.5 )

Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):

Érték ÁFA nélkül:

Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

V.6)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem

V.7)

Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

 

VI. szakasz: kiegészítő információk

VI.1)

A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot: Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Projekt–Kohéziós Alap nagyprojekt

VI.2) További információk (adott esetben)

VI.2.1.)

Az eredményhirdetés időpontja 2009. július 17. 10.00 óra

VI.2.2.)

Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka:

VI.2.3.)

A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése Mikrovállalkozás

VI.2.4.)

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

VI.2.5.)

Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma HINTERLAND Mérnöki Iroda Kft (Magyarország, 1163 Budapest,Kövirózsa u.5)

VI.2.6.)

Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben)

VI.2.7.)

Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben)

VI.2.8.)

A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja

VI.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/07/22 (év/hó/nap)

Módosítás dátuma: 2009. szeptember 23. szerda, 07:55