Hálózat - Diósd, Tárnok PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nagy Gábor   
2011. március 22. kedd, 13:21

 AJÁNLATI FELHÍVÁS

/Az ajánlati felhívás 1. sz. módosításával egybeszerkesztett változat/

 

 

 


EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

 

AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Postai cím:
Alsó utca 1.

Város/Község
Érd

Postai irányítószám:
2030

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Kovács Péter Barna PIU vezető

Telefon:
+06-23/520-330

E-mail:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Fax:
+06-23/520-331

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.erdszennyviz.eu
A felhasználói oldal címe (URL):

 

 

További információk a következő címen szerezhetők be:

 

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

 

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

 

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

 

I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei

 

 

[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik

[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

[ ] Regionális vagy helyi hatóság

[x] Regionális vagy helyi iroda/hivatal

[ ] Közjogi szervezet

[ ] Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Védelem

[ ] Közrend és biztonság

[x] Környezetvédelem

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egészségügy

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Szociális védelem

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Oktatás

[ ] Egyéb (nevezze meg):

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

 

 

 

 

 

 

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Vállalkozási szerződés az Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projekt diósdi és tárnoki csatornahálózat-építési munkáinak elvégzésére, a FIDIC Piros Könyve szerződési feltételei szerint.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) Építési beruházás [x]

b) Árubeszerzés [ ]

c) Szolgáltatásmegrendelés [ ]

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

[ ]

[x]

[ ]

 

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

 

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)

A teljesítés helye

Magyarország, Pest megye, Érd, Diósd és Tárnok közigazgatási területe.

NUTS-kód HU102

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]

Keretmegállapodás megkötése [ ]

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

 

 

 

 

 

 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal):

Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem:

VAGY: és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Egyösszegű, átalánydíjas, vállalkozási szerződés az „Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projekt” diósdi és tárnoki csatornahálózat-építési munkáinak elvégzésére a FIDIC Piros Könyve szerinti szerződési feltételek szerint.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szószedet

 

Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy

45232400-6

 

 

Kiegészítő tárgy(ak)

45232410-9

 

 

 

45232411-6

 

 

 

45233120-6

 

 

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen [x] nem [ ]

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre [ ]

egy vagy több részre [x]

valamennyi részre [ ]

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

 

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

 

II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)

1. Rész – LOT D, Diósd
REKONSTRUKCIÓ átmérő anyag mennyiség
Bélelés: DN 200 /PVC /42 m
Bélelés: DN 300 /PVC /366 m
Rekonstrukció garvitációs: DN 300 /KG PVC SN4 /114 m
Rekonstrukció – gravitációs: DN400 /KG PVC SN8 /533 m
rekonstrukció – nyomócső: DN 250 /kpe /501 m

ÚJ VEZETÉK ÉPÍTÉS
Gravitációs vezeték G I. tip.: DN200 /KG PVC SN4 /30347 m
Gravitációs vezeték G III.tip.: DN200 /PP SN 10 /4528 m
Gravitációs vezeték kapacitásbővítés: DN200 /PVC-U SN4 /1373 m
Gravitációs vezeték G I tip.: DN300 /KG PVC SN4 /468 m
Gravitációs vezeték G III tip.: DN300 /PP SN 10 /36m
Gravitációs vezeték kapacitásbővítés: DN300 /PVC-U SN4 /480 m
Gravitációs vezeték kapacitásbővítés: DN400 /PVC-U SN4 /533 m
Gravitációs vezeték G II tip.: DN500 /KG PVC SN8 /532 m
Nyomóvezeték: Dk63 /KPE /1658 m
Nyomóvezeték: Dk90 /KPE /1625 m
Nyomóvezeték: Dk110 /KPE /429 m
Nyomóvezeték kapacitásbővítés: Dk315 /KPE /501 m

AKNÁK
Előregyártott gravitációs ellenőrző akna: DB 100 /beton /1350 db
Gravitációs tisztító idom: DB 200 /műanyag /149 db
Nyomóvezeték akna: - /beton /12 db

BEKÖTÉSEK
Bekötő vezeték G1 (G2) típus: DN 150 /KG PVC /2580 db
Házi bekötés N1 típus: DK 63 /KPE /57 db
Házi beemelő akna szivattyúval: - /-/ /117 db
Szervíz- és terelőút építése összesen: 1.200 m
2. Rész – LOT T, Tárnok
REKONSTRUKCIÓ átmérő anyag mennyiség
Rekonstrukció gravitációs: DN 200 /KG PVC SN4 /255 m
Rekonstrukció – gravitációs: DN 300 /KG PVC SN4 /388 m

ÚJ VEZETÉK ÉPÍTÉS
Gravitációs vezeték G I. tip.: DN200 /KG PVC SN4 /20884 m
Gravitációs vezeték G III.tip.: DN200 /PP SN 10 /647 m
Gravitációs vezeték kapacitásbővítés: DN200 /PVC-U SN4 /255 m
Gravitációs vezeték G I.tip.: DN300 /KG PVC SN4 /270 m
Gravitációs vezeték G III.tip.: DN300 /PP SN 10 /91 m
Gravitációs vezeték kapacitásbővítés: DN300 /PVC-U SN4 /388 m
Nyomóvezeték: Dk90 /KPE /1562 m

AKNÁK
Előregyártott gravitációs ellenőrző akna: DB 100 /beton /615 db
Gravitációs tisztító idom: DB 200 /műanyag /115 db
Nyomóvezeték akna: - /beton /1 db

BEKÖTÉSEK
Bekötő vezeték G1 (G2) típus: DN 150 /KG PVC /1738 db
Szervíz- és terelőút építése összesen: 1.450 m

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 4580451000 Pénznem: HUF

VAGY: és között Pénznem:

 

 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

 

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 882 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

befejezés (év/hó/nap)

 

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek

 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Előleg-visszafizetési biztosíték az előleg teljes összegére, melyet a Kbt. 53.§ (6) bekezdése a) pontja szerint kell rendelkezésre bocsátani.
Teljesítési biztosíték: részenként esetén 30.000.000 HUF, melyet a Kbt. 53./A§ (6) bekezdés a) pontja szerint kell rendelkezésre bocsátani, a szerződéskötéskor, a tervezett kivitelezési időszak lejártát (Átadás-átvételi igazolás kiadásának napja) követő 5. napig tartó érvényességgel.

Jólteljesítési biztosíték: részenként 15.000.000 HUF melyet a Kbt. 53./A§ (6) bekezdés a) pontja szerint kell rendelkezésre bocsátani, a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában (Átadás-átvételi igazolás kiadásának napja), a jótállási időszak tervezett lejártát (Teljesítés igazolás kiadásának napja) követő 5. napig tartó érvényességgel.

Késedelmi kötbér:
Mindkét rész esetén a szerződésben rögzített bármely határidő késedelmes teljesítése esetére az ajánlattevő által vállalt mértékű, de legalább napi 500.000 Ft. összegű kötbér. A késedelmi kötbér összegének felső határa a Szerződéses Ár áfa nélküli értékének 7 %-a .
Jótállási kötelezettség:
Teljes körű jótállási kötelezettség a sikeres átadás-átvételtől számított 48 hónap időtartamra.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre

A szerződéskötést követően ajánlatkérőtől visszafizetési biztosíték ellenében a Szerződéses Ár 10%-át kitevő előleg igényelhető. Ezt követően Ajánlattevő számlázásra előrehaladás-arányosan havonta jogosult. A minimális számlaösszeg a Szerződéses Ár 5%-a. A Szerződéses Ár 10%-ánál kisebb összegű végszámla nem nyújtható be. A kifizetés pénzneme magyar forint. Az előleg levonása azon havi kifizetéstől kezdődően mellyel az összes, előleg nélküli számított kifizetés összege meghaladja a Szerződéses Ár 10%-át, a havi részszámlákból történik, az adott résszámla 25%-át kitevő összegekben.
A teljesítés igazolása és a számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 305. §-ának (1)-(5) és (7) bekezdésének rendelkezései szerint történik. Az európai uniós finanszírozásra tekintettel a Kbt. 305.§ (3) bekezdés d) pontja szerinti határidő 45 nap.
A szerződés különböző forrásokból kerül finanszírozásra. A számlában szereplő nettó összeg önrészét (22,1%), valamint a teljesítéshez kapcsolódó, az ÁFA tv.142.§-a alá nem tartozó termékértékesítés és szolgáltatatás Áfá-jának teljes összegét a Megrendelő, a nettó összeg támogatott részét (melyből 66,218287% az EU és 11,685580% a nemzeti finanszírozás) a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, mint Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet egyenlíti ki. A pályázatban esetlegesen nem elszámolható építési költségeket teljes egészében a Megrendelő finanszírozza.
A kifizetés rendjére vonatkozó egyéb jogszabályok: 281/2006. sz., Kormányrendelet, 16/2006 sz. MeHVM-PM együttes rendelet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 36/A § rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó(i) esetében alkalmazni kell.

 

 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Közös ajánlatot tevő nyertesek esetében a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozása nem követelmény

III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen [x] nem [ ]
(adott esetben)

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

191/2009. sz. Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

 

III.2) Részvételi feltételek

 

 

 

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet:
- akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn,
- akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok állnak fenn.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet
akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn,
Ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt aki, illetőleg –a 71.§ (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben- akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62.§ (1) bekezdése a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá esik
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő, a teljesítés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlatban a Kbt. 63.§ (2)-(9) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik az előzőekben meghatározott kizáró hatálya alá;
Az ajánlattevőnek, az alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolnia azonban azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult.
A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő ajánlattevők (alvállalkozók) a Kbt. 13. § (3) és 14. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az Ajánlattevő és a teljesítésbe 10% feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozója a minimumkövetelmények c)-e) pontja tekintetében alábbi dokumentumok benyújtásával igazolhatja alkalmasságát:
a) az utolsó 3, illetve, ha a gazdálkodó szervezet ennél később jött létre, vagy később kezdte meg tevékenységét, akkor értelemszerűen kevesebb lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti pénzügyi beszámolója (Kbt. 66. § (1) bek. b) pont) vagy, amennyiben az ajánlattevő illetőleg alvállalkozó letelepedése szerinti ország joga nem írja elő annak közzétételét, akkor az ajánlattevő illetőleg az alvállalkozó nyilatkozata az előző 3 évben, elért pénzügyi eredményének évenkénti pontos összegéről.
b) cégenként önálló nyilatkozat az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (vagy amennyiben később alakult vagy működését később kezdte meg, akkor értelemszerűen kevesebb) év teljes nettó árbevételéről (értékesítés nettó árbevétele) és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről (Kbt. 66. § (1) bek. c) pont),
Amennyiben az ajánlattevő a pénzügyi gazdasági követelményeknek a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján más szervezet (szervezetek) erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, úgy az e szervezet által biztosított erőforrások rendelkezésre állását a Kbt. 65. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni.
Az a) pont esetében az utolsó három lezárt üzleti év december 31-i fordulónap esetén a 2009., 2008., és 2007. évet, egyéb fordulónap esetén az ezeknek megfelelő éveket jelenti.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a szerződés teljesítésére:
a)1) mindkét rész esetén önállóan alkalmatlan, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója, illetőleg ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő annak közzétételét, akkor az ajánlattevő illetőleg az alvállalkozó vonatkozó nyilatkozata, alapján gazdálkodása (mérleg szerinti eredménye) az utolsó 3 (vagy amennyiben később alakult vagy működését később kezdte meg akkor értelemszerűen kevesebb) lezárt üzleti évben kettőnél több alkalommal veszteséges (negatív),

a)2) mindkét rész esetén önállóan alkalmatlan, ha az előző 3 (vagy amennyiben később alakult vagy működését később kezdte meg akkor értelemszerűen kevesebb) lezárt üzleti évben, éves átlagban a likviditási mutatója kevesebb mint 1,3 vagy bármely évben kevesebb mint 1,2. Számítási mód: forgóeszközök (ezer forintban) / rövid lejáratú kötelezettségek (ezer forintban),

a)3) mindkét rész esetén önállóan alkalmatlan, ha az előző 3 (vagy amennyiben később alakult vagy működését később kezdte meg akkor értelemszerűen kevesebb) lezárt üzleti évben, éves átlagban a tőke-ellátottsági mutatója kevesebb, mint 35 %, vagy bármely évben kevesebb mint 30 %. Számítási mód: ( saját tőke (ezer forintban) / összes forrás (ezer forintban) ) x 100 .

b) együttesen alkalmatlanok, ha az ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a 10 % feletti mértékben teljesítő alvállalkozók együttes nettó árbevételének (értékesítés nettó árbevétele) az utolsó ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (vagy amennyiben később alakult akkor értelemszerűen kevesebb) évre számított átlaga nem éri el az 1. rész esetén a 3.600.000.000 Ft, a 2. rész esetén pedig a 2.400.000.000 Ft. összeget, vagy ugyanezen időszakban a szennyvízcsatorna-hálózat építése szerinti együttes nettó árbevételük 3 éves átlaga nem éri el az 1. rész esetén a 1.800.000.000 Ft., a 2. rész esetén pedig az 1.200.000.000 Ft. összeget.

 

 

 

 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) az alábbiak szerint igazolhatják alkalmasságukat:
1. Az ajánlati felhívás feladásának dátumát megelőző 60 hónapból sikeresen befejezett, műszaki átadás-átvétellel zárult, az alkalmassági minimumkövetelmények között megadott tárgyú referenciamunkák ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott, a Kbt. 68.§ (2) bekezdése szerinti igazolással. Az igazolásban meg kell adni a Kbt. 68.§ (2) bekezdésében meghatározottakat, továbbá az elvégzett munkák leírását, mennyiségét és ellenértékét olyan részletességgel –adott esetben kitérve a konzorciumi tagként vagy alvállalkozóként történt teljesítés leírására és mennyiségének illetve értékének bemutatására is-, hogy a minimumkövetelményeknek való megfelelőség egyértelműen elbírálható legyen, a referenciát adószemély elérhetőségét, valamint nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a vonatkozó szerződésnek megfelelően történt-e. (Kbt. 67. § (2) bek. a) pont)
Amennyiben az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) alkalmasságát konzorcium tagjaként vagy alvállalkozóként végzett teljesítésre vonatkozó referenciával kívánja igazolni, úgy Ajánlatkérő ezen referenciát az adott teljesítésben való részvétel mennyisége illetőleg értéke szerint veszi figyelembe illetve fogadja el.
2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek (Kbt. 67.§ (2) bekezdés e) pont). Az ajánlott szakemberek szakmai önéletrajzát továbbá végzettségét (diplomák) és képzettségét (jogosultságok) igazoló okirataik egyszerű másolatát, valamint a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell.

3. A Kbt. 67. § (2) b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírása, megjelölve a műszaki eszközök típusát, jellegét ( rakodógép, stb.), az alkalmasság szempontjából releváns adatait, továbbá nyilatkozatát arról, hogy a munkagépek a szerződés teljesítésére alkalmas műszaki állapotban vannak.
A rendelkezésre állás módját –tulajdonjog, bérlet, lízing stb.- az ajánlatban igazolni kell. Az igazolás történhet a bérleti-, vagy lízing-, vagy tulajdonjogot igazoló okirat (pl. szerződés, forgalmi engedély, a számviteli jogszabályok szerinti eszközleltár) másolatának csatolásával, melyen egyértelműen meg kell jelölni (ki kell emelni) az igazolni kívánt eszköz megnevezését és adatait.

4. A Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja szerinti kimutatás (nyilatkozat) az ajánlattételi felhívás közzétételének napját megelőző 3 év vonatkozásában az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha:
1. Az ajánlati felhívás feladásának dátumát megelőző 60 hónapból együttesen nem rendelkeznek az alábbiak szerinti, a vonatkozó szerződés előírásai szerint teljesített (műszaki átadás-átvétellel zárult) referenciamunkákkal:
- Az 1. rész esetén legfeljebb 2 db szerződés keretében teljesített, olyan műanyag csővezetékrendszerrel kiépített szennyvízhálózat építési munkák, melyek teljes nettó ellenértéke elérte legalább az 1,8 mdFt-ot és amelyek során legalább 2,5 km szakaszon vákuumkutas víztelenítés alkalmazásával került kiépítésre összesen legalább 33 km gravitációs szennyvíz-gerincvezeték, 15 km gravitációs szennyvíz-bekötővezeték részben házi átemelők beépítésével, 2,5 km szennyvíz-nyomóvezeték, továbbá a gravitációs gerincvezeték megvalósítása során kiépítésre került legalább 0,5 km min. DN 300 átmérőjű gerincvezeték, valamint 0,5 km min. DN 400 átmérőjű gerincvezeték,
- A 2. rész esetén legfeljebb 2 db szerződés keretében teljesített, olyan műanyag csővezetékrendszerrel kiépített szennyvízhálózat építési munkák melyek teljes nettó ellenértéke elérte legalább a 1,2 mdFt-ot és amelyek során legalább 3 km szakaszon vákuumkutas víztelenítés alkalmazásával került kiépítésre legalább 22,5 km gravitációs szennyvíz-gerincvezeték, 10 km gravitációs szennyvíz-bekötővezeték, 1,5 km szennyvíz-nyomóvezeték, továbbá a gravitációs gerincvezeték megvalósítása során kiépítésre került legalább 0,5 km min. DN 300 átmérőjű gerincvezeték ,
- Az 1. rész esetén egy szerződés keretén belül teljesített, legalább 1.000 m hosszban elvégzett, min. DN 300 átmérőjű gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukciójára vonatkozó munka,
- A 2. rész esetén egy szerződés keretén belül teljesített, legalább 500 m hosszban elvégzett, min. DN 200 átmérőjű gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukciójára vonatkozó munka,
- Az 1. rész esetén legalább 1db szennyvízvezeték építési referenciával, melynek kiépítése legalább a hossz 50 %-ában sziklás talajban történt és a bontott anyag legalább 25%-ban az adott projekt megvalósítása során újrahasznosításra került.
- A 2. rész esetén legalább 1db szennyvízvezeték építési referenciával, melynek kiépítése legalább a hossz 15 %-ában sziklás talajban történt.
- Az 1. rész esetén legalább 1db olyan építési munka, amely tartalmazott szennyvízcsatorna építést, úthelyreállítást, vagy útépítést,- továbbá a munka a FIDIC Szerződéses Feltételek szerint/alkalmazásával valósult meg és nettó ellenértéke elérte legalább a 0,75 mdFt-ot.
- A 2. rész esetén legalább 1db olyan építési munka, amely tartalmazott szennyvízcsatorna építést, úthelyreállítást, vagy útépítést, továbbá a munka a FIDIC Szerződéses Feltételek szerint/alkalmazásával valósult meg és nettó ellenértéke elérte legalább a 0,5 mdFt-ot.
Egy referenciával több, illetve valamennyi feltétel igazolható Ajánlattevő részéről.
2. Egy vagy két részre történő ajánlattétel esetén a szerződés megvalósítására együttesen biztosított kulcsszemélyzetük nem áll legalább az alábbiakban részletezett jogosultságokkal és szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőkből és szakemberekből:
- Főépítésvezető (1 fő): Legalább 3 éves szakmai gyakorlat, építési műszaki vezetőként szennyvízcsatorna építése területen; aki a feladat elvégzéséhez szükséges magyar nyelvismerettel is rendelkezik.
Besorolás Felelős Műszaki Vezetőként a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ/A jogosultsággal
- Egy fő környezetvédelmi mérnök,
- Felelős műszaki vezetők:
Részenként
- Egy-egy fő vízgazdálkodási építmények munkálatainak korlátozás nélküli felelős műszaki vezetésére jogosultsággal rendelkező olyan szakember, aki egyben rendelkezik legalább 2 év felelős műszaki vezetői gyakorlattal a, szennyvízcsatornázási munkák építési munkáinak kivitelezésében, valamint a feladat elvégzéséhez szükséges magyar nyelvismerettel.
Besorolás Felelős Műszaki Vezetőként a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ/A jogosultsággal

- Egy-egy fő közlekedési építmények építési munkáinak korlátozás nélküli felelős műszaki vezetésére jogosultsággal rendelkező olyan szakember, aki a feladat elvégzéséhez szükséges magyar nyelvismerettel is rendelkezik.

Besorolás Felelős Műszaki Vezetőként a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A jogosultsággal

3. Együttesen nem rendelkeznek, az alábbi eszközökkel és berendezésekkel:

az 1. rész esetében :

• min. 4 db, min. 30 kW teljesítményű gumikerekes hidraulikus kotró – rakodóval,
• min. 6 db, min. 60 kW teljesítményű forgó-felsővázas kotróval,
• min. 4 db, egyenként legalább 1300 l/perc teljesítményű vákuumszivattyús gépházzal,
• legalább 900 m2 acél-dúcrendszerrel,

a 2. rész esetében :

• 4 db, min. 30 kW teljesítményű gumikerekes hidraulikus kotró – rakodóval,
• 4 db, min. 60 kW teljesítményű forgó-felsővázas kotróval,
• 2 db, egyenként legalább 1300 l/perc teljesítményű vákuumszivattyús gépházzal
• legalább 600 m2 acél-dúcrendszerrel,

A megajánlott földmunkagépeknek legalább 50 %-ban rendelkezniük kell bontófejes szerelékkel, illetve bontókalapáccsal.

4. Együttesen nem rendelkeznek a hirdetmény feladását megelőző három évre vonatkozóan ,
Az 1. rész esetében legalább 65 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal, melyből a fizikai állomány átlagos statisztikai létszáma évente minimum 55 fő, a vezető tisztségviselői létszám pedig legalább 2 fő,
A 2. rész esetében 45 fő éves átlagos statisztikai létszámmal, melyből a fizikai állomány átlagos statisztikai létszáma évente minimum 35 fő, a vezető tisztségviselői létszám pedig legalább 2 fő.

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen [ ] nem [x]

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott [ ]

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik [ ]

 

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

igen [ ] nem [ ]

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen [ ] nem [ ]

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

 

IV.1.1) Az eljárás fejtája

Nyílt [x]

Meghívásos [ ]

Gyorsított meghívásos [ ]

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos [ ]

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen [ ] nem [ ]

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni

Gyorsított tárgyalásos [ ]

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

Versenypárbeszéd [ ]

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)

Létszám

VAGY: minimum és, adott esetben, maximum

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen [ ] nem [ ]

 

IV. 2) Bírálati szempontok

 

 

 

 

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]

[x] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)

[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

 

Részszempont

Súlyszám

1.

1. Egyösszegű Ajánlati ár áfa nélküli összege

80

2.

2. A vállalt napi késedelmi kötbér összege (Ft)

20

3.

3. A műszaki ajánlat, az alábbi alszempontokon keresztül:

10

4.

3.1. Környezetvédelmi intézkedések

5

5.

3.2 Eljárásmódok

3

6.

3.3 Minőségbiztosítási intézkedések

2

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]

Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)

 

IV.3) Adminisztratív információk

 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

KEOP-1.2.0/2F-2009-001-Csatornázás

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató [ ]

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [x]

Hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 160 - 247093 2010/08/16 (év/hó/nap)

 

 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2011/05/02 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 200000 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

Fenti vételár az Áfa-t tartalmazza. A vételárat az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 11742111-15762575 számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni.
- A dokumentációt az ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni az I.1. pontban megjelölt címen munkanapokon 9.00 és 14.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00 óráig.
- A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét és a dokumentáció vételárát.
Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (4) bekezdése irányadó.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő

Dátum: 2011/05/02 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)
(m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)

-ig (év/hó/nap)

VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2011/05/02 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

Hely (adott esetben): Lásd az I.1. pontban

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen [ ] nem [ ]

- Ajánlatkérő képviselői;
- Az ajánlattevők által kijelölt személy(ek);
- A Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság;
mint Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet által kijelölt személy(ek);
- A Környezetvédelmi Programok Irányító Hatóság által kijelölt személy(ek);
- Az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által delegált személy(ek);
- a Kbt. 80.§ (2) bekezdés alapján jelenlétre jogosultak.

 

VI. szakasz: kiegészítő információk

 

 

 

VI.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen [ ] nem [ ]

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?

igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Projekt – Kohéziós Alap nagyprojekt, KEOP-1.2.0/2F-2009-0001

VI.3) További információk (adott esetben)

1. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét Kbt. 83.§-ában meghatározottak szerint biztosítja.

2. Az eredményhirdetés tervezett időpontja az ajánlatok felbontását követő 50. nap 10.00 óra. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a következő munkanap 10.00 óra. Helyszín: 2030 Érd, Alispán u. 8.

3. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetést követő naptól számított 15. napon 10.00 óra, amennyiben ez nem munkanap, akkor a következő munkanap 10.00 óra. Helyszín: előreláthatóan az eredményhirdetés helyszínén.

4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentációt a befizetést igazoló bizonylat ellenében - előzetes telefonos időpont egyeztetést követően - személyesen lehet átvenni, az ajánlati felhívás „A” mellékletében megadott címen, az ajánlattételi határidőt megelőző munkanapig munkanapokon 09:00 és 14: 00 óra között, az ajánlattételi határidő napján pedig 08:00 és 10:00 óra között, illetőleg a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét és a dokumentáció vételárát.

5. Ajánlati Biztosíték
Az Ajánlattevőnek az érvényes ajánlattételhez részenként 500.000 Ft, összegű Ajánlati Biztosítékot kell benyújtania. Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az Ajánlatkérőnek az OTP Bank Rt-nél vezetett, 11742111-15762575 számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével.
Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az Ajánlati Felhívás IV.3.7. pontjában megadott időtartamra.

6. A Dokumentáció megvásárlásának kötelezettsége:
Az eljáráson való részvétel feltétele az ajánlati dokumentáció megvásárlása. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a dokumentációt a közös ajánlattevők egyike megvásárolja.

7. Kiegészítő tájékoztatás
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§. (1)-(6) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
Az ajánlatkérő szervezett helyszíni bejárást nem tart. Az építési helyszínt ajánlattevők saját belátásuk szerint tekinthetik meg az ajánlattételi időszak alatt.

8. Az ajánlatok benyújtása
- Ajánlatot tenni a jelen felhívás II.1.8 pontjában foglaltakkal összhangban bármelyik részre lehet.
- Az ajánlatot a Kbt. 70/A§ (1) bekezdésében előírt formai követelmények betartásával kell benyújtani, 1 eredeti és 4 másolati példányban, az ajánlati felhívás A mellékletében megadott címre, közvetlenül vagy postai úton, az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
- Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 15. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi okmányok eredeti, vagy hiteles másolati példányát:
• az ajánlattételi határidő napját megelőző 60. napnál nem korábbi keltezésű cégkivonat eredeti, vagy hiteles másolati példánya
• aláírási címpéldány eredetiben vagy hiteles másolatban.
• a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás
- Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatait.
- Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71.§ (1) bekezdésében előírtakat.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 53/A§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 72.§-a szerinti nyilatkozatot.

9. Minősített ajánlattevők
A minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolniuk jelen ajánlati felhívásban foglaltak szerint.

10. Az ajánlatok elbírálása
Az ajánlatok elbírálása részenként történik és a IV.2.1. pontban meghatározottak szerint az egyes részek tekintetében összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányul. Az ajánlatok értékelése során az egyes részszempontokra illetőleg alszempontokra 0 - 10-ig adható pontszám. A ponthatárok közötti pontszámok meghatározása az 1. és 2. részszempont esetén a dokumentációban megadott képletekkel történik, 3. részszempont esetben pedig sorbarendezéssel, a dokumentációban részletezett módon. A 2. részszempont (vállalt napi késedelmi kötbér összege forintban) esetén a napi 500.000,- Ft.-ot el nem érő vállalást tartalmazó ajánlat érvénytelen.
A napi kötbér pontozásba beszámítható maximumának az Egyösszegű Ajánlati Ár áfa nélküli értéke 7%-ának 1/5-ét tekinti ajánlatkérő.

11. Az eljárás nyertese
Egy rész tekintetében az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempontok szerint az adott részre az összességében legkedvezőbb, érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén az adott rész tekintetében következő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, ha őt a Kbt. 93. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.

12. Irányadó idő:
A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint, 24 órás formátumban megadva értendő.

13. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlattevőnek a beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a referencia teljesítésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint (honlap:www.mnb.hu).

14. Irányadó Jog
A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezéseit kell alkalmazni (Kbt. 306/A. § (3) bekezdés).

15. Fordítás
Amennyiben bármely az ajánlat részét képező irat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hiteles, vagy az ajánlattevő által készített „felelős” magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. „Felelős fordítás” alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy annak tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek.

16. Nemzeti elbánás:
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára, vagy az általa ajánlott áru számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

17. A költségek viselése
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli.

18. Másolatok
Az érvényes ajánlattételhez a kizáró okokkal és az alkalmassággal kapcsolatos igazolások másolatban is benyújthatók.

19. Műszaki ajánlat
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő szakmai ajánlatát, a dokumentációban megadottak szerint, az alábbi fejezetekkel:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő műszaki ajánlatát, a dokumentációban megadottak szerint, az alábbi fejezetekkel:
- A kivitelezés során tervezett minőségbiztosítási intézkedések bemutatása
- A kivitelezés során tervezett környezetvédelmi intézkedések bemutatása
- Eljárásmódok (ennek részeként be kell nyújtani utcánkénti, heti bontású indikatív teljesítési ütemtervet is)

20. Munkavállalókra és munkafeltételekre vonatkozó előírások
Ajánlattevő a Kbt. 55.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

21. Személyi sérülésre és vagyoni kárra kötött biztosítás
A szerződési feltételek 18.2 alcikkelye alapján a nyertes ajánlattevő köteles CAR típusú építés-szerelési biztosítást kötni a létesítmény valamint a vállalkozó eszközei és dokumentumai újbóli előállításának teljes költségére. Ezenfelül, a nyertes ajánlattevő köteles –részenként- harmadik fél részére okozott személyi sérülés és vagyoni kár esetére fedezetet nyújtó biztosítást is megkötni, melynek minimális összege: 20.000.000 Ft. káreseményeként, és 100.000.000 Ft. évente. A biztosítások meglétét a szerződés aláírását követő 7 napon belül igazolni kell.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:
Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:
Margit Krt. 85.

Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1024

Ország:
HU

E-mail:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Telefon:
+36-1-336-7776

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax:
+36-1-336-7778

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot)

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 323. § (2)-(5) bekezdésében meghatározottak szerint.

 

 

 

 

 

 

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név:
Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:
Margit Krt. 85.

Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1024

Ország:
HU

E-mail:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Telefon:
+36-1-336-7776

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax:
+36-1-336-7778

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Postai cím:
Alispán u. 8.

Város/Község
Érd

Postai irányítószám:
2030

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Kovács Péter Barna, PIU vezető

Telefon:
+06-23/520-330

E-mail:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Fax:
+06-23/520-331

Internetcím (URL):

 

 

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők

Hivatalos név:
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Postai cím:
Alispán u. 8.

Város/Község
Érd

Postai irányítószám:
2030

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Kovács Péter Barna, PIU vezető

Telefon:
+06-23/520-330

E-mail:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Fax:
+06-23/520-331

Internetcím (URL):

 

 

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név:
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Postai cím:
Alispán u. 8.

Város/Község
Érd

Postai irányítószám:
2030

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Kovács Péter Barna, PIU vezető

Telefon:
+06-23/520-330

E-mail:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Fax:
+06-23/520-331

Internetcím (URL):

 

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

 

A rész száma 1 meghatározás LOT I-Diósd

 

 

 

1) A rész meghatározása

Egyösszegű, átalánydíjas, vállalkozási szerződés az „Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projekt” csatornahálózat-építési munkái „LOT I – Diósd” részének elvégzésére a FIDIC Piros Könyve szerinti szerződési feltételek szerint.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szószedet

 

Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy

45232400-6

 

 

Kiegészítő tárgy(ak)

45232410-9

 

 

 

45232411-6

 

 

 

45233120-6

 

 

3) Mennyiség

REKONSTRUKCIÓ átmérő anyag mennyiség
Bélelés: DN 200 /PVC /42 m
Bélelés: DN 300 /PVC /366 m
Rekonstrukció garvitációs: DN 300 /KG PVC SN4 /114 m
Rekonstrukció – gravitációs: DN400 /KG PVC SN8 /533 m
rekonstrukció – nyomócső: DN 250 /kpe /501 m

ÚJ VEZETÉK ÉPÍTÉS
Gravitációs vezeték G I. tip.: DN200 /KG PVC SN4 /30347 m
Gravitációs vezeték G III.tip.: DN200 /PP SN 10 /4528 m
Gravitációs vezeték kapacitásbővítés: DN200 /PVC-U SN4 /1373 m
Gravitációs vezeték G I tip.: DN300 /KG PVC SN4 /468 m
Gravitációs vezeték G III tip.: DN300 /PP SN 10 /36m
Gravitációs vezeték kapacitásbővítés: DN300 /PVC-U SN4 /480 m
Gravitációs vezeték kapacitásbővítés: DN400 /PVC-U SN4 /533 m
Gravitációs vezeték G II tip.: DN500 /KG PVC SN8 /532 m
Nyomóvezeték: Dk63 /KPE /1658 m
Nyomóvezeték: Dk90 /KPE /1625 m
Nyomóvezeték: Dk110 /KPE /429 m
Nyomóvezeték kapacitásbővítés: Dk315 /KPE /501 m

AKNÁK
Előregyártott gravitációs ellenőrző akna: DB 100 /beton /1350 db
Gravitációs tisztító idom: DB 200 /műanyag /149 db
Nyomóvezeték akna: - /beton /12 db

BEKÖTÉSEK
Bekötő vezeték G1 (G2) típus: DN 150 /KG PVC /2580 db
Házi bekötés N1 típus: DK 63 /KPE /57 db
Házi beemelő akna szivattyúval: - /-/ /117 db
Szervíz- és terelőút építése összesen: 1.200 m

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 2800451000 Pénznem: HUF

VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napokban: 882 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

 

-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának megfelelően) -----------------------------------------

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

 

A rész száma 2 meghatározás LOT II-Tárnok

 

 

 

1) A rész meghatározása

Egyösszegű, átalánydíjas, vállalkozási szerződés az „Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projekt” csatornahálózat-építési munkái „LOT II-Tárnok” részének elvégzésére a FIDIC Piros Könyve szerinti szerződési feltételek szerint.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szószedet

 

Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy

45232400-6

 

 

Kiegészítő tárgy(ak)

45232410-9

 

 

 

45232411-6

 

 

 

45233120-6

 

 

3) Mennyiség

REKONSTRUKCIÓ átmérő anyag mennyiség
Rekonstrukció gravitációs: DN 200 /KG PVC SN4 /255 m
Rekonstrukció – gravitációs: DN 300 /KG PVC SN4 /388 m

ÚJ VEZETÉK ÉPÍTÉS
Gravitációs vezeték G I. tip.: DN200 /KG PVC SN4 /20884 m
Gravitációs vezeték G III.tip.: DN200 /PP SN 10 /647 m
Gravitációs vezeték kapacitásbővítés: DN200 /PVC-U SN4 /255 m
Gravitációs vezeték G I.tip.: DN300 /KG PVC SN4 /270 m
Gravitációs vezeték G III.tip.: DN300 /PP SN 10 /91 m
Gravitációs vezeték kapacitásbővítés: DN300 /PVC-U SN4 /388 m
Nyomóvezeték: Dk90 /KPE /1562 m

AKNÁK
Előregyártott gravitációs ellenőrző akna: DB 100 /beton /615 db
Gravitációs tisztító idom: DB 200 /műanyag /115 db
Nyomóvezeték akna: - /beton /1 db

BEKÖTÉSEK
Bekötő vezeték G1 (G2) típus: DN 150 /KG PVC /1738 db
Szervíz- és terelőút építése összesen: 1.450 m

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 1780000000 Pénznem: HUF

VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napokban: 882 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről