2008-as határozatok listája PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nagy Gábor   
2011. május 02. hétfő, 09:44

 

1/2008. (II. 18) TT határozat Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökének egy évi időtartama, 2008 február 18-tól 2009. február 18-ig  T. Mészáros András, Érd Megyei Jógú polgármesterét választja meg. A társulási tanács kimondja megalakulását. 
2/2008. (II. 18) TT határozat  Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás megalakult Társulási Tanácsa az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnok-helyettesének egy évi időtartamra, 2008 február 18-tól, 2009 február 19.-ig Spéth Gézát, Diósd község polgármesterét választja meg.
3/2008. (II. 18) TT határozat Az Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás megalakult Társulási Tanácsa az Éer és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökének és Elnök-helyettesének egyidejű akadályoztatása esetén helyettesítéssel megbízott tagnak egy évi időtartamra, 2008 február 18-tól, 2009 február 18-ig Szolnoki Gábort, Tárnok nagyközség polgármesterét választja meg.
4/2008. (II. 18) TT határozat

Az Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Tanácsa a Project Megvalósító Egység (munkaszervezet) alkalmazottainak pályázati úton való kiválasztása érdekében - a mellékelt pályázati kiírások szerint - pályázatot ír ki az alábbi álláshelyek betöltésére:

 - munkaszervezet vezetője
 - pénzügyi vezető
 - stratégigi munkatárs

Felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy gondoskodjék a pályázati kiírások közzététele érdekében szükséges lépések megtételéről.

5/2008. (II. 18) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a főváros gesztorságával működő jelenlegi megállapodás- rendszer felülvizsgálata, módosítása érdekében felkéri a Társulási Tanács Elnökét a Társulás érdekeinek képviseletére és a szükséges előkészítő lépések, intézkedések megtételére a Tagokkal történő előzetes egyeztetések alapján.

 

6/2008. (II. 18.) TT. határozat

 
Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás soron következő pályázat- előkészítési feladatainak számbavétele érdekében felkéri a Társulási Tanács Elnökét a szükséges előkészítő lépések, intézkedések megtételére a Tagokkal történő előzetes egyeztetések alapján.
7/2008. (IV. 7.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján úgy döntött, hogy a munkaszervezet vezetőjének a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kiköthető maximális próbaidő megállapításával határozatlan időre Kozma György Zsoltot bízza meg. Bére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó előírásai alapján kerül megállapításra.
8/2008. (IV. 7.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján megállapítja, hogy a munkaszervezet pénzügyi vezetői álláshelyére benyújtott pályázat nem felelt meg a pályázati felhívásban előírt követelményeknek, ezért az érvénytelen.


A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy – a mellékelt pályázati kiírás szerint gondoskodjék – a munkaszervezet pénzügyi vezetői álláshelyének betöltésére irányuló újabb pályázat kiírásáról.

9/2008. (IV. 7.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa – a 4/2008. (II. 18.) TT. határozatban foglalt tartalommal – újabb pályázatot ír ki a munkaszervezet stratégiai ügyintéző álláshelyére.

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy gondoskodjék az újabb pályázat kiírásáról.
10/2008. (IV. 26.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a közgyűlés és a képviselő-testületek felhatalmazása alapján a társulási megállapodás és az alapító okirat módosítását jóváhagyja a Tagok a társulási megállapodás és az alapító okirat módosítását jóváhagyólag aláírják.
11/2008. (IV. 26.) TT. határozat 1. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az úgy dönt, hogy Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Projecthez kapcsolódó csatornahálózati tender dokumentációk elkészítésére önálló közbeszerzési eljárást folytat le. Egyúttal felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét, hogy az ennek érdekében szükséges előkészítő lépéseket tegye meg.

2. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét, hogy – a még szükséges egyeztetéseket követően – a Konzorciumi Tanácsban javaslatot tegyen a nettósítás miatt keletkező maradványösszeg arányos részének tenderdokumentációk elkészítésére történő fordítására.
12/2008. (IV. 26.) TT. határozat 1. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az úgy dönt, hogy Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Projecthez kapcsolódóan közbeszerzést ír ki a Projekt Menedzsment Egység (PME) támogatására.

2. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a közbeszerzés kiírásához szükséges előkészítő lépések megtételére.
13/2008. (IV. 26.) TT. határozat 1. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a 2008. évi tagdíj mértéke 300,- forint / lakos.

2. A Társulási tanács úgy dönt, hogy a 2008. évben a befizetési kötelezettség 9 hónapra áll fenn. Ennek megfelelően a 2008. évben fizetendő tagdíjak a következők:
TÁBLÁZAT

3. Az ütemezés kérdésében a Társulási Tanács úgy dönt, hogy a tagdíj befizetés két egyenlő részletben történjen. Az első részletbefizetés határideje 2008. május 15., a második részletet július 15-ig kötelesek a Tagok befizetni.
14/2008. (IV. 26.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megállapítja, hogy a Társulás működésének megkezdéséhez, valamint a pályázat benyújtásához szükséges további megállapodásokból adódó költségekhez a közgyűlési, illetve a képviselő-testületi döntéseknek megfelelően:

   - Érd MJV Önkormányzata - 78,05%-ban
   - Diósd község Önkormányzata - 10,70%-ban
   - Tárnok nagyközség Önkormányzata – 11.28%-ban

járul hozzá.
15/2008. (VI. 25.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Szervezeti és Működési Szabályzatának tekinti a Társulási megállapodásban megfogalmazottakat.
16/2008. (VI. 25.) TT. határozat 16/2008. (VI. 25.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa azIratkezelési szabályzatot elfogadta.
17/2008. (VI. 25.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy nem támogatja a nem az érvényben levő terveknek megfelelő rácsatlakozást a szennyvízhálózatra. Erről ajánlásként tájékoztatja a szolgáltatót az ÉTV Kft.-t.
18/2008. (VI. 25.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Projekt keretében további területek engedélyeztetése csak akkor lehetséges, ha a Projekt határidejét nem veszélyezteti.
19/2008. (VI. 25.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy felhatalmazza a Tanács Elnökét, hogy a Sugallat Kft.-vel a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést aláírja és az előkészület keretében elkészített közbeszerzési eljárásokat, valamint az előkészített dokumentumokat jóváhagyja.
20/2008. (VI. 25.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Projekthez kapcsolódó érdi szennyvíztisztító korszerűsítés és bővítés hatásvizsgálatának benyújtásához szükséges igazgatási eljárási díj összegét a Társulás költségvetésébe kiadásként beépíti.

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Tanács elnökét, hogy a KDV KöTeViFe környezeti hatásvizsgálatot elrendelő határozatát követően, környezeti hatásvizsgálati dokumentáció benyújtásának lehetséges legkorábbi időpontja előtt 10 munkanappal az átutalásról intézkedjen. Ha ez az időpont a határozat kézhezvételének időpontja előtti dátum, akkor az átutalásról kézhezvétel követő 5 munkanapon belül kell intézkedni.
21/2008. (VII. 2.) TT. határozat 1. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2008. február 18.-án megkötött és 2008. április 26.-án módosított Társulási Megállapodás VII. fejezet A) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy Kozma György Zsoltot a munkaszervezet vezetői állásából felmenti, közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2 ) bekezdés fa) pontja alapján próbaidő alatt azonnali hatállyal megszűnteti.

Felkéri a Társulási tanács elnökét a döntés végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

2. Felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy gondoskodjon a megüresedett munkaszervezet vezetői álláshelyre vonatkozó új álláspályázat kiírásáról.
22/2008. (VII. 2.) TT. határozat 1. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a településhatárokon elhelyezkedő Liget szépe utca lakói az Érdi-, az Árvalányhaj utca lakói a Diósdi Társulatokhoz csatlakozhatnak.

2. A Tanács felkéri Érd MJV és Diósd község Önkormányzatát, hogy az érintett lakosokat a döntésről értesítsék.
23/2008. (VIII. 12.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján úgy döntött, hogy a munkaszervezet vezetőjének a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kiköthető maximális próbaidő megállapításával határozatlan időre Kovács Péter Barnát bízza meg. Bére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó előírásai alapján 395.000,- forintban kerül megállapításra.
24/2008. (VIII. 12.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja.
25/2008. (VIII. 12.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a Kötelezettségvállalási Szabályzatát elfogadja.
26/2008. (VIII. 12.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a Pénzkezelési Szabályzatát elfogadja.
27/2008. (VIII. 12.) TT. határozat

1. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a benyújtott Költségvetési Javaslatot elfogadja.

2. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a 13/3008 (IV. 26.) TT. határozatban működési költségre fodítható tagdíjat kiegészíti a következő felosztásban:

   - Érd MJV Önkormányzata - 78,02%-ban: 10.019.981,- forint
   - Diósd község Önkormányzata - 10,70%-ban: 1.374.183,- forint
   - Tárnok nagyközség Önkormányzata – 11.28%-ban: 1.448.672,- forint

      összesen: 12.842.836,- forint

3. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a kiegészítő befizetés a Tagok 2008. szeptember 30.-ig kötelesek befizetni.

28/2008. (X. 15.) TT. Határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a három település Testületének/Közgyűlésének az alábbi javaslatot teszi: Az Érd és térsége szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási projekt pályázati saját forrás biztosítását a saját kötvény kibocsátásával látja legkedvezőbben finanszírozottnak (1,5%/év). A Társulatok mögé helyezett kezesség helyett, mely nem az egész saját forrásra nyújt fedezetet, a Társulás kötvénykibocsájtását javasolja. A kötvények mögé a települések arányosan biztosítanak kezességet.
29/2008. (X. 15.) TT. Határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy felhatalmazza a Munkaszervezetet három banki ajánlat bekérésére a következő feltételekkel: - az ajánlat tartal,azza a szennyvíz-beruházási projekt saját forrásának közös finanszírozási lehetőségét az ajánlatnak a pályázat beadási idejéig (2008. december 1.) kötelező érvényű banki ígérvény formájában kell megjelennie.
30/2008. (X. 15.) TT. Határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a Munkaszervezet által előterjesztett Feladatlistát elfogadja a benne megjelőlt felelősökkel és határidőkkel.
31/2008. (XI. 05.) TT. Határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulási Tanács elfogadja a Társulás 2008. évi költségvetését, amely a határozati javaslat 1. sz. mellékleteként a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A Társulási Tanács Tagjai felkérik az Elnököt, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás 2008. évi költségvetésének eredeti előirányzatait építse be Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetésének soron következő módosításába.
32/2008. (XI. 05.) TT. Határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulási Tanács jóváhagyja a Társulás 2008. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót, amely a határozati javaslat 1. sz. mellékleteként a határozat elválaszthatatlan részét képezi.
33/2008. (XI. 05.) TT. Határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulási Tanács jóváhagyja a Társulás 2008. évi költségvetésének módosítását, amely a határozati javaslat 1. sz. mellékleteként a határozat elválaszthatatlan részét képezi.
A Társulási Tanács Tagjai felkérik az Elnököt, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás 2008. évi költségvetésének módosított előirányzatait építse be Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetésének soron következő módosításába.
34/2008. (XI. 05.) TT. Határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulási Tanács jóváhagyja a Társulás 2008. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót, amely a határozati javaslat 1. sz. mellékleteként a határozat elválaszthatatlan részét képezi.
35/2008. (XI. 05.) TT. Határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési –és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 23/2008. (VIII.12.) TT. határozatát az alábbiak szerint módosítja: Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy a munkaszervezet vezetőjének a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a kiköthető maximális próbaidő megállapításával határozatlan időre Kovács Péter Barnát bízza meg 2008. szeptember 1-jei határnappal. Bére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó előírásai alapján 395.000,-Ft-ban kerül megállapításra.
36/2008. (XI. 28.) TT. Határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ógy döntött, hogy a Társulás elnökét felhatalmazza a KEOP 1.2.0 pályázat beadásához szükséges nyilatkozatok megtételére
37/2008. (XII. 20.) TT. Határozat Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy felhatalmazza a Társulás Elnökét a Kötvényfinanszírozási Program igénybevételének előkészítésére a települések határozatai alapján.

 

Módosítás dátuma: 2011. május 17. kedd, 09:04