2009-es határozatok listája PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nagy Gábor   
2011. május 17. kedd, 08:13

 

1/2009. (II. 3.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulási Tanács felkéri a települések önkormányzatait, hogy költségvetésük tervezésekor vegyék figyelembe a Társulás költségvetési tervezetében feltüntetett összegeket és ez alapján tervezzék saját költségvetésüket.
2/2009. (II. 3.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás a 2009 évi januári és februári működési költségeinek fedezésére a 2008. évi tagdíj alapján fizeti az első tagdíjat a 14/2008 (IV.26. ) TT. határozat szerint.
3/2009. (III. 30.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökének egy évi időtartamra, 2010. március 31-ig T. Mészáros Andrást, Érd Megyei Jogú Város polgármesterét választja meg.
4/2009. (III. 30.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnök-helyettesének egy évi időtartamra, 2010. március 31-ig Spéth Gézát, Diósd Község polgármesterét választja meg.

5/2009. (III. 30.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökének és Elnök-helyettesének egyidejű akadályoztatása esetén helyettesítéssel megbízott tagnak egy évi időtartamra, 2010. március 31-ig Szolnoki Gábort, Tárnok Nagyközség polgármesterét választja meg. 

6/2009. (III. 30.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a KÖLTSÉGVETÉSI előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy a 2009 évi költségvetést elfogadja és működési hozzájárulás meghatározza.
7/2009. (III. 30.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Közbeszerzési tervet 
8/2009. (IV. 16.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás 2008. évi gazdálkodásának éves helyzetéről szóló beszámolót, amely a határozati javaslat 1-7. számú mellékleteiként a határozat elválaszthatatlan részét képezik.

 

9/2009. (VI. 16.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján úgy döntött, hogy a Társulás költségvetési szervének vezetőjévé Kovács Péter Barnát nevezi határozatlan időre. Bére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó előírásai alapján bruttó 495.000,- Ft.
10/2009. (VI. 16.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy a KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS  rendjének szabályzata módosítását elfogadja .
11/2009. (VI. 16.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa vállalja, hogy a Támogatási Szerződés megkötésének feltételéül meghatározott részletezettségű programot elkészíti az új rendszer próbaüzemének beindítási időpontjáig. A Társulás vállalja a program elkészítését a tagönkormányzatok által a Társulás részére biztosított források terhére.
12/2009. (VI. 16.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a Támogatási szerződés megkötéséhez a nyilatkozatokat a Társulás nevében aláírja.
13/2009. (VI. 16.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, T. Mészáros Andrást és a költségvetési szerv vezetőjét, Kovács Péter Barnát, hogy a Támogatási szerződést a Társulás nevében aláírja.
14/2009. (VI. 16.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa a közgyűlés és képviselő testületek felhatalmazása alapján a Társulás Alapító okiratának módosítását jóváhagyja, a Tagok az Alapító okirat módosítását jóváhagyólag aláírják.
15/2009. (X. 13.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2009. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését elfogadja.
16/2009. (X. 13.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2010. évi költségvetési koncepciót elfogadja 
17/2009. (XI. 25.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodás XIII. 2. 7. pontjára hivatkozva úgy dönt, hogy a forráshiány finanszírozásához szükséges hozzájárulást a tag önkormányzatok a Társulás önkormányzatonként elkülönített számlájára utalják mindaddig, amíg a KvVM FI engedélyt nem ad a kifizetési kérelmek benyújtására. 
18/2009. (XI. 25.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Borsányi Barbara KvVM FI projektmenedzserének levele alapján vállalja a beruházás esetleges költségcsökkentés kockázatát, amelynek ténye bekerül záradékként a Támogatási Szerződésbe. 
19/2009. (XI. 25.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 6/2009 TT. (III. 30.) határozat kiegészítéseként elfogadja, hogy a 2009. évi beruházási költségek összege 734.338 eFt, amelyet a Társulás elfogadott költségvetése tartalmaz
20/2009. (XI. 25.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás  az Államháztartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Társulási Tanács  2009. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót jóváhagyja.
21/2009. (XI. 25.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt üzemeltetői kérdésének megoldását a szoros tartozékként csatolt mellékletet képező dokumentum alapján elfogadja és vállalja az abban foglaltaknak megfelelő ütemezés betartását. Jóváhagyja az elfogadott dokumentum Bizottsághoz való megküldését.
Módosítás dátuma: 2011. május 17. kedd, 09:03