2010-es határozatok listája PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nagy Gábor   
2011. május 17. kedd, 11:44

 

1/2010. (II. 24.) TT határozat A Társulási Tanács tagjai az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza és a 2010 évi költségvetését elfogadja.
2/2010. (II. 24.) TT határozat A Társulási Tanács tagjai az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza és a 2010 évi költségvetésének 1.sz.módosítását elfogadja. 
3/2010. (V. 14.) TT. határozat Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló - módosított- 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi gazdálkodásának zárszámadását elfogadja.
4/2010. (V. 14.) TT. határozat

 Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Munkaszervezetet, hogy 2010. május 20-ra a hálózati tender kiírásokat minőségbiztosításra elkészíti.

5/2010. (X. 1.) TT. határozat

 Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján tudomásul veszi, hogy a Munkaszervezet felsorolt közbeszerzésekről a Közbeszerzési Tervnek megfelelően beszámoló tartott, a dokumentációt az előkészítési szakaszban véleményezésre átadta.

 6/2010. (X. 1.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa a Munkaszervezet vezetőjének beszámolóját elfogadja.A Társulási Tanács tagjai vállalják, hogy a Támogatási Szerződésben előírt minőségbiztosítás keretében a Local Agenda 21-et mindhárom Önkormányzat 2010. december 31-ig elkészítteti.
 7/2010. (IX. 1.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján tudomásul vette, hogy a Közreműködő Szervezet a Munkaszervezet által leadott Projekt Előrehaladási Jelentés 1. és 2. Jelentését elfogadta. A Pénzügyi elszámolások 1-4. elszámolása elfogadásra kerültek, az ötödik elszámolás bírálat alatt van. A Támogatási Szerződés módosítása bírálat alatt van. A Munkaszervezet a Közreműködő Szervezet helyszíni ellenőrzésén és az APEH ÁFA ellenőrzésén észrevétel nélkül teljesített.
 8/2010. (IX. 1.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás  Társulási Tanácsa  az Államháztartásról szóló többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Társulás  2010. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót jóváhagyja. 

 9/2010. (IX. 1.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján tudomásul veszi, hogy a Munkaszervezet a Pénzügyi együttműködési keretmegállapodásnak megfelelően járhat csak el. A beruházás saját erő biztosítása érdekében az éves ütemezés szerint a költségvetésben jóváhagyott keretnek megfelelő ütemezésben a Hivatalok pénzügyi bekérő ellenében utalnak a Társulás beruházási számlájára.
 10/2010. (IX. 1.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a Munkaszervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát ideiglenesen elfogadja. Az új Szabályzatot a 2011-re érvényes szervezeti felépítésre 2010. december 31-ig kell elkészíteni.
 11/2010. (XII. 15.) TT. határozat Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Társulás 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá
 12/2010. (XII. 15.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési –és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta, azt elfogadja.
 13/2010. (XII. 15.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Közbeszerzési szabályzatot elfogadja és felkéri a közbeszerzési tanácsadót, hogy hagyja jóvá.
 14/2010. (XII. 15.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Támogatási Szerződés 1. sz. módosítását elfogadja.
 15/2010. (XII. 15.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Munkaszervezet vezetőjének szóbeli beszámolóját a projekt előrehaladásáról elfogadja.
 16/2010. (XII. 15.) TT. Határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökének egy évi időtartamra, 2011. március 31-ig T. Mészáros Andrást, Érd Megyei Jogú Város polgármesterét választja meg.
Módosítás dátuma: 2011. május 17. kedd, 12:08