Hirdetmény PDF Nyomtatás E-mail
2009. szeptember 22. kedd, 05:50

Érd 14/05/2009    S92    További információ

HU-: Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

2009/S 92-131535

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás, Alsó u. 1., T. Mészáros András, elnök, HU-2030 Érd Tel.  +36 23521347. E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. . Fax  +36 23521346.

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 4.4.2009, 2009/S 66-095113)

Tárgy:
CPV: 71322000, 71322200.

Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások.

Csővezeték-tervezési szolgáltatások.

A következő helyett: 

II.1.5):

Tervezési feladatok:

I. Kiegészítő vízjogi engedélyezési tervezési feladatok elvégzése és közreműködés az engedélyezési eljárásban, az alábbiak szerint:

— Az üzemeltetőtől kapott adatszolgáltatás alapján javaslattétel a meglévő hálózat rekonstrukcióra szoruló szakaszaira, melyek összes hossza legfeljebb 5 000 km lehet,

— Részletes geodézia felmérés elkészítése,

— A vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációk elkészítése,

— Engedélyeztetés.

II. Érd és térsége (Érd, Tárnok, Diósd, települések) szennyvíztisztításának és szennyvízelvezetésének projektje keretében a FIDIC szerinti "Piros könyve" szerződési feltételei alapján megépülő szennyvízhálózat kiviteli szintű tenderterveinek elkészítése, beleértve a közműkiváltások, valamint a szennyvízhálózat kivitelezése során szükséges csapadékvíz-elvezetés terveit, az alábbiak szerint:

— Kiviteli terv szintű, részletes talajmechanikai feltárás és szakvélemény készítése,

— Az építési közbeszerzési dokumentációk közbeszerzési műszaki leírásának (műszaki előírások, tételes mennyiségkimutatások, műszaki leírás és tervek) elkészítése a 162/2004 kormányrendelet és a FIDIC "Piros Könyve" előírásainak megfelelően. A tervezést lakásonkénti felméréssel és tervezéssel kell megoldani, a helyi viszonyokra optimalizáltan,

— Részletes organizációs ütemterv és kapcsolótó szervizút terv készítése,

— A tételes mennyiségi kiírás alapján egységes szerkezetű, részletes, árazott és árazatlan költségvetési kiírás készítése. A szennyvízelvezetési hálózat mennyiségi adatai (a gerinc vezeték hossza) az elvi engedély adatai szerint:

Település: Érd: 241 212 Csatorna/fm/ 53 Átemelő/db/, Tárnok: 24 265 Csatorna/fm/ 5 Átemelő/db/, Diósd: 31 553 Csatorna /fm/ 12 Átemelő/db/.

III. Érd és térsége (Érd, Tárnok, Diósd, települések) szennyvíztisztításának és szennyvízelvezetésének projektje keretében a FIDIC szerinti "Sárga könyve" szerződési feltételei alapján megépülő szennyvíztisztító telep közbeszerzési műszaki leírásának (megrendelő követelményei, tendertervek), valamint költségbecslésének elkészítése az alábbiak szerint:

...

IV.3.2): Nem.

IV.3.3):

... határideje: 25.5.2009 (10:00).

...

IV.3.4): 25.5.2009 (10:00)

IV.3.8):

Dátum: 25.5.2009 (10:00).

...

Helyesen: 

II.1.5):

I. Érd és térsége (Érd, Tárnok, Diósd, települések) szennyvíztisztításának és szennyvízelvezetésének projektje keretében a FIDIC "Piros könyve" szerinti szerződési feltételek alapján megépülő szennyvízhálózat kiviteli szintű tenderterveinek elkészítése, beleértve a közműkiváltások, valamint a szennyvízhálózat kivitelezése során szükséges csapadékvíz-elvezetés terveit, az alábbiak szerint:

— Kiviteli terv szintű, részletes talajmechanikai feltárás és szakvélemény készítése,

— Az építési közbeszerzési dokumentációk közbeszerzési műszaki leírásának (műszaki előírások, tételes mennyiségkimutatások, műszaki leírás és tervek) elkészítése a 162/2004 kormányrendelet és a FIDIC "Piros Könyve" előírásainak megfelelően,

— A tételes mennyiségi kiírás alapján egységes szerkezetű, részletes, árazott és árazatlan költségvetési kiírás készítése.

A szennyvízelvezetési hálózat mennyiségi adatai (a gerinc vezeték hossza) az elvi engedély adatai szerint:

Település:

Érd: 256 074 Csatorna /fm/, 54 Átemelő /db/.

Tárnok: 20 269 Csatorna /fm/, 4 Átemelő /db/.

Diósd: 35 153 Csatorna /fm/, 12 Átemelő /db/.

II. Érd és térsége (Érd, Tárnok, Diósd, települések) szennyvíztisztításának és szennyvízelvezetésének projektje keretében a FIDIC "Sárga könyve" szerinti szerződési feltételek alapján megépülő érdi szennyvíztisztító telep közbeszerzési műszaki leírásának (megrendelő követelményei, tendertervek), valamint költségbecslésének elkészítése az alábbiak szerint:

...

IV.3.2): Igen.

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben):

Hirdetmény száma a HL-ben: 2009/S 66-095113, 4.4.2009.

IV.3.3):

... határideje: 6.7.2009 (10:00).

...

IV.3.4): 6.7.2009 (10:00)

IV.3.8):

Dátum: 6.7.2009 (10:00).

 

Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma:

2009 / 57

Ajánlatkérő:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Nyertes ajánlattevő:

 

Teljesítés helye:

Magyarország, Pest megye, Érd, megyei jogú város, Tárnok, Diósd község

Beszerzés tárgya:

Szolgáltatásmegrendelés

Eljárás fajtája:

Nyílt

Hirdetmény típusa:

Módosítás EUHL

CPV kód:

71322000-1, KA05-4;71322200-3, KA05-4

Közzététel dátuma:

2009/05/18/

Iktatószám:

8822/2009

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

2009/07/06/

Ajánlatkérő típusa:

önkormányzati társulás

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

Környezetvédelem

Rövid tartalom:

A "Vállalkozási szerződés az Érd és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció teljes körű szennyvíz-csatornázásának megvalósításával kapcsolatos kiviteli és ajánlati műszaki tervezési feladatok elvégzésére" tárgyú ajánlati felhívás módosítása

Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

 

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Postai cím:

Alsó u. 1.

Város/Község:

Érd

Postai irányítószám:

2030

Ország:

Magyarország

Címzett:

T. Mészáros András, elnök

Telefon:

+06-23/521-347

E-mail:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Fax:

+06-23/521-346

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

www.erd.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

x

  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

x

  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

x

  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei

  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik

  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

  Regionális vagy helyi hatóság

  Regionális vagy helyi iroda/hivatal

  Közjogi szervezet

  Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet

x

  Egyéb

(nevezze meg):

önkormányzati társulás

  Általános közszolgáltatások

  Védelem

  Közrend és biztonság

x

  Környezetvédelem

  Gazdasági és pénzügyek

  Egészségügy

  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

  Szociális védelem

  Szabadidő, kultúra és vallás

  Oktatás

  Egyéb

(nevezze meg):

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást?

nem

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Vállalkozási szerződés az Érd és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció teljes körű szennyvíz-csatornázásának megvalósításával kapcsolatos kiviteli és ajánlati műszaki tervezési feladatok elvégzésére.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) Építési beruházás

 

Kivitelezés

 

Tervezés és kivitelezés

 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

 

A teljesítés helye

NUTS-kód

b) Árubeszerzés

 

Adásvétel

 

Lízing

 

Bérlet

 

Részletvétel

 

Ezek kombinációja/Egyéb

 

A teljesítés helye

NUTS-kód

c) Szolgáltatásmegrendelés

x

 

Szolgáltatási kategória

12

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)

A teljesítés helye

Magyarország, Pest megye, Érd, megyei jogú város, Tárnok, Diósd község

NUTS-kód

HU102

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása

x

 

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

 

Keretmegállapodás megkötése

 

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma

VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

 

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:

vagy hónap(ok)ban:

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal):

Becsült érték ÁFA nélkül:

Pénznem:

VAGY:

és

között

Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Tervezési feladatok:
I.Érd és térsége (Érd, Tárnok, Diósd, települések) szennyvíztisztításának és szennyvízelvezetésének projektje keretében a FIDIC „Piros könyve” szerinti szerződési feltételek alapján megépülő szennyvízhálózat kiviteli szintű tenderterveinek elkészítése, beleértve a közműkiváltások, valamint a szennyvízhálózat kivitelezése során szükséges csapadékvíz-elvezetés terveit, az alábbiak szerint:
-Kiviteli terv szintű, részletes talajmechanikai feltárás és szakvélemény készítése
-Az építési közbeszerzési dokumentációk közbeszerzési műszaki leírásának (műszaki előírások, tételes mennyiségkimutatások, műszaki leírás és tervek) elkészítése a 162/2004 kormányrendelet és a FIDIC „Piros Könyve” előírásainak megfelelően.
-A tételes mennyiségi kiírás alapján egységes szerkezetű, részletes, árazott és árazatlan költségvetési kiírás készítése
A szennyvízelvezetési hálózat mennyiségi adatai (a gerinc vezeték hossza) az elvi engedély adatai szerint:
Település:
Érd: 256 074 Csatorna /fm/, 54 Átemelő /db/
Tárnok: 20 269 Csatorna /fm/, 4 Átemelő /db/
Diósd: 35 153 Csatorna /fm/, 12 Átemelő /db/
II.Érd és térsége (Érd, Tárnok, Diósd, települések) szennyvíztisztításának és szennyvízelvezetésének projektje keretében a FIDIC „Sárga könyve” szerinti szerződési feltételek alapján megépülő érdi szennyvíztisztító telep közbeszerzési műszaki leírásának (megrendelő követelményei, tendertervek), valamint költségbecslésének elkészítése az alábbiak szerint:
A szennyvíztisztító telep tekintetében:
-15 000 m3/d, névleges kapacitású
-eleveniszapos biológiai szennyvíztelep
-iszapstabilizációval,
-iszap víztelenítéssel,
-a szennyvíziszap energetikai célú hasznosításával.
A tervezés során figyelembe veendő követelmények
-A szennyvíztelep tisztítási teljesítményének meg kell felelnie a hatósági előírásoknak.
-A meglevő teleprész hasznosítható egységeinek beintegrálása a szennyvíztisztítási rendszerbe követelmény.
-Kiemelt szempont az energiahatékonyság és a tisztítási hatásfok biztosítása.
-Komplett folyamatirányítási rendszer, ami magában foglalja a három település átemelő rendszereit, a csapadékvizek átmeneti betárolásával, azok lefolyásának késleltetésével.
III. Részletes kivitelezési ütemezés valamint organizációs és kapcsolódó szervizút terv készítése a projekt egészére.
IV.A projekt megvalósítása során a tervezői művezetés biztosítása:
-Tervezői művezetés, a vállalkozói számlák tervezői ellenjegyzése.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

71322000-1, KA05-4

 

 

További tárgyak:

71322200-3, KA05-4

 

 

         

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?

igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel

(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)

nem

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre

 

egy vagy több részre

 

valamennyi részre

 

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):

Pénznem:

VAGY:

és

között

Pénznem:

II.2.2)

Vételi jog (opció) (adott esetben)

nem

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:

vagy napokban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

vagy:

és

között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban:

vagy napokban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban:

36

vagy napokban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés

(nap/hó/év)

befejezés

(nap/hó/év)

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

III.1.4)

Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?

nem

(adott esetben)

Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):

III.2.4)

Fenntartott szerződések (adott esetben)

nem

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott

 

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

 

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

igen

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét?

igen

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fejtája

Nyílt

x

 

Meghívásos

 

Gyorsított meghívásos

 

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos

 

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni

Gyorsított tárgyalásos

 

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

Versenypárbeszéd

 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)

Létszám

VAGY: minimum

és, adott esetben, maximum

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?

IV. 2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

 

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

x

 

x

  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)

  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont

Súlyszám

Nettó ajánlati ár (Ft)

5

Szakmai ajánlat az alábbi alszempontok alapján. Ezen belül (2.1,2.2,2.3,)

5

2.1 A tervezési folyamat leírása, ütemezése, megvalósíthatósága és realitása

1

2.2 A szennyvíztisztító telep műszaki megoldásaira vonatkozó javaslat

2

2.3 A kidolgozandó kivitelezési organizációs tervre vonatkozó javaslat részletezettsége, megfelelősége (felvezető utak, csapadékvíz levezetés, kivitelezési ütemezése)

2

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?

nem

Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

KEOP-1.2.0/2F-2009-001/Tendertervek

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e?

igen

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató

 

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

 

Hirdetmény száma a HL-ben:

/S

-

(nap/hó/év)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

x

 

Hirdetmény száma a HL-ben:

2009

/S

66

-

095113

2009/04/04

(nap/hó/év)

Hirdetmény száma a HL-ben:

/S

-

(nap/hó/év)

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum:

2009/07/06

(nap/hó/év)

Időpont:

10:00 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen

Igen válasz esetén, Ár (számokkal):

60000

Pénznem:

HUF

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció ellenértéke nettó 50000 HUF+ÁFA. A vételárat az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, 11742111-15762575 számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. A dokumentációt az ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni az I.1. pontban megjelölt címen munkanapokon 9.00 és 14.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00 óráig. A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét és a dokumentáció vételárát és fel kell tüntetni a IV.3.1 pontban szereplő hivatkozási számot. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (4) bekezdése irányadó

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő

Dátum:

2009/07/06

(nap/hó/év)

Időpont:

10:00 óra

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )

Dátum:

(nap/hó/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)

-ig (nap/hó/év)

VAGY hónap(ok)ban:

vagy nap(ok)ban:

120

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum:

2009/07/06

(nap/hó/év )

Időpont:

10:00 óra

Hely (adott esetben):

Az A.III mellékletben megadott cím.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)

igen

Az ajánlatkérő által kijelölt személy(ek); Az ajánlattevők által kijelölt személy(ek), A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és Fejlesztési Igazgatósága, mint közreműködők által kijelölt személy(ek); Az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység vezetője által kijelölt személy(ek); A KEOP Irányító Hatóság által kijelölt személy(ek); A Nemzeti Fejlesztési Hivatal mint támogató által kijelölt személy(ek)

 

VI. szakasz: kiegészítő információk

VI.1)

A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben)

nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2)

a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?

igen

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Projekt–Kohéziós Alap nagyprojekt

VI.3) További információk (adott esetben)

Jelen ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos lapjában 2009.04.04-én, 2009/S 2009/S 66-095113 számon közzétett ajánlati felhívás, valamint a kapcsolódó dokumentáció módosítására irányul. Az Ajánlati felhívás módosuló pontjai: I.1, II.1.5, IV.3.2, IV.3.3, IV3.4, IV.3.8. A dokumentáció esetén a módosítások a közbeszerzési műszaki leírást érintik.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:

Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:

Postafiók 166.

Város/Község:

Budapest

Postai irányítószám:

1525

Ország:

Magyarország

Telefon:

+36-1-336-7776

E-mail:

Fax:

+36-1-336-7778

Internetcím (URL):

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot)

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 323. § (2)-(5) bekezdésében meghatározottak szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név:

Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:

Postafiók 166.

Város/Község:

Budapest

Postai irányítószám:

1525

Ország:

Magyarország

Telefon:

+36-1-336-7776

E-mail:

Fax:

+36-1-336-7778

Internetcím (URL):

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:

2009/05/11

(nap/hó/év)

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Postai cím:

Alispán u. 8.

Város/Község:

Érd

Postai irányítószám:

2030

Ország:

Magyarország

Címzett:

Kovács Péter, PIU vezető

Telefon:

+06-23/521-347

E-mail:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Fax:

+06-23/521-346

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők

Hivatalos név:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Postai cím:

Alispán u. 8.

Város/Község:

Érd

Postai irányítószám:

2030

Ország:

Magyarország

Címzett:

Kovács Péter, PIU vezető

Telefon:

+06-23/521-347

E-mail:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Fax:

+06-23/521-346

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Postai cím:

Alispán u. 8.

Város/Község:

Érd

Postai irányítószám:

2030

Ország:

Magyarország

Címzett:

Kovács Péter, PIU vezető

Telefon:

+06-23/521-347

E-mail:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Fax:

+06-23/521-346

Internetcím (URL):

 

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma

1

meghatározás

1) A rész meghatározása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

 

 

 

További tárgyak:

 

 

 

         

3) Mennyiség

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):

Pénznem:

VAGY:

és

között

Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban:

vagy napokban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés

(nap/hó/év)

Befejezés

(nap/hó/év)

5) További információ a részekről

 

 

Módosítás dátuma: 2009. szeptember 23. szerda, 07:43